۱۱ فروردین , ۱۳۹۹

آیین نامه اجرایی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران

آیین نامه اجرایی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره۴ ماده۴۵ قانون نظام صنفی([۱]

تعاریف

ماده۱- تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران

کمیسیون: کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران

داوطلبان: داوطلبان عضویت در کمیسیون­ های تخصصی در سراسر کشور

انتخابات: انتخابات کمیسیون­های تخصصی

شرح وظایف کمیسیون­ها

ماده۲- وظایف و اختیارات مشترک کمیسیون­ ها عبارت است از:

۱- بررسی ظرفیت و توانایی­های اصناف در شبکه­های تولید، توزیع، صادرات، تنظیم بازار و ارائه راهکار برای ارتقاء فعالیت اصناف به هیأت رییسه اتاق.

۲- ارائه راهکارهای لازم در خصوص ارتقاء سطح خدمات­ دهی صنوف ذی­ربط.

۳- ارئه پیشنهادهای لازم جهت تهیه و تنظیم دستورالعمل­ های تخصصی صنفی.

۴- ارائه راهکارهای لازم در خصوص ایجاد هماهنگی و تقویت فعالیت شبکه­ای اصناف در راستای توسعه صادرات غیرنفتی.

۵- ارائه راهکارهای لازم در خصوص ایجاد هماهنگی، تقویت و حمایت از اصناف تولیدی.

۶- ارائه نظرات مشورتی در خصوص به ره­گیری از ظرفیت­های صنفی در جهت ایجاد فضای رقابت بین واحدهای صنفی.

۷- ارائه نظر مشورتی جهت برگزاری همایش­های تخصصی به هیأت رییسه اتاق.

۸- ارائه مشاوره در زمینه موضوعات تخصصی صنفی به سایر دستگاه­ها از طریق اتاق ایران.

۹- ارائه نظرات مشورتی در راستای توسعه تجارت الکترونیکی از طریق اتاق ایران.

۱۰- دریافت نظرات و دیدگاه­های صنفی مرتبط در راستای ارتقاء فعالیت­های صنفی.

۱۱- همکاری با موسسات تحقیقاتی جهت بهبود محیط کسب و کار.

۱۲- شناسایی و ارائه راهکارهای لازم درخصوص رفع موانع تولید در واحدهای تولیدی و نحوه جذب تسهیلات.

تبصره۱- عناوین و تعداد کمیسیون­ها، به پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیأت عالی نظارت می­باشد.

تبصره۲- شرح وظایف تخصصی هر­یک از کمیسیون­ها، بنابر اهمیت نقش صنوف مذکور، در امر تولید، توزیع، خدمات و تنظیم بازار توسط اعضاء کمیسیون تهیه و پس از تصویب هیأت رییسه اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیأت، قابل اجرا خواهد بود.

تبصره۳- انحلال یا ادغام هریک از کمیسیون ­ها با پیشنهاد اتاق ایران و تایید دبیرخانه هیأت عالی نظارت امکان­ پذیر خواهد بود.

شرایط داوطلبان

ماده۳- شرایط داوطلبان عبارت است از:

۱- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و یا مدرک دیپلم برای افراد دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ­های صنفی (با ارائه اعتبارنامه و گواهی معتبر تحصیلی).

۲- پروانه کسب معتبر دائم مرتبط.

برگزاری انتخابات

ماده۴- به منظور تعیین اعضای هر کمیسیون، انتخابات در دو مرحله برگزار می­گردد. اولین مرحله آن پس از ثبت ­نام اعضای اتحادیه­ ها در هر استان توسط هیأت اجرایی اتاق مرکز استان مربوط برگزار می­گردد تا در آن انتخابات داوطلبان با رای مخفی از بین خود منتخبان استان را انتخاب نمایند. پس­از معرفی منتخبان استان­ها به اتاق ایران دومین مرحله آن، توسط هیأت اجرایی اتاق ایران برگزار گردیده تا به این ترتیب منتخبان با رای مخفی از بین خود اعضای هر کمیسیون را انتخاب نمایند.

ماده۵- هیأت اجرایی در اتاق ایران با ترکیب زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می­باشد:

۱- یک نفر اعضای هیأت رییسه اتاق ایران.

۲- دو نفر به انتخاب اجلاس اعضای اتاق ایران.

تبصره- به منظور برگزاری انتخابات در هر استان هیأت اجرایی در اتاق مراکز استان­ها با اعضاء متناظر تشکیل می­ گردد.

ماده۶- اعضاء کمیسیون­ ها پنج نفر شامل یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس، یک نفر دبیر و دو نفر عضو به ترتیب اکثریت آراء ماخوذه برای همان دوره تعیین می­ گردند.

ماده ۷- فراخوان ثبت­نام داوطلبان از طریق هر دو روش زیر انجام می­شود:

۱- انتشار آگهی در یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار (حاوی زمان و مکان ثبت نام و شرایط داوطلبان).

۲- اعلام آگهی به اتاق و اتحادیه­ های صنفی ذی­ربط جهت ابلاغ به اعضای اتحادیه ها.

ماده۸- کلیه افراد صنفی واجد شرایط در سطح هر استان می­توانند با مراجعه به هیأت اجرایی مستقر در اتاق اصناف مرکز استان و ارائه تصاویر پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و اصل آنها (جهت تطبیق) به انضمام شش قطعه عکس ۴×۳، نسبت به تکمیل پرسشنامه (مطابق الگوی اتاق ایران) جهت ثبت­نام اقدام نمایند.

تبصره- تعداد نمایندگان استان تهران در کمیسیون تخصصی حداکثر پنج نفر و سایر استان­ها حداکثر سه نفر خواهد بود.

ماده۹- هیأت اجرایی در استان­ها مکلفند ظرف یک ماه پس­از پایان مهلت ثبت­نام، از کلیه ثبت­نام­شدگان دعوت تا از بین خود، نمایندگان آن استان را با رای مخفی و مستقیم، انتخاب نمایند.

ماده۱۰- فراخوان انتخابات توسط حداقل یکی از دو روش زیر انجام می­شود:

۱- انتشار آگهی در یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار (حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رای و اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا).

۲- ابلاغ آگهی به داوطلبان.

ماده۱۱- وظایف هیأت اجرایی استان­ها در روز برگزاری انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ رأی برای برگزارکنندگان انتخابات.

۲- الصاق فهرست اسامی داوطلبان به همراه عکس آن­ها با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا قبل از شروع رأی­ گیری در محل اخذ رأی.

۳- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق قبل از شروع رأی ­گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه با امضای اعضای هیأت اجرایی در محل اخذ رأی.

۴- تطبیق رأی­ دهندگان با فهرست اسامی ثبت­ نام ­شده.

۵- بازنمودن صندوق قرائت و شمارش آرای مأخوذه پس­از پایان مهلت اخذ رآی و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هریک از داوطلبان در حضور آنان (در صورت درخواست آنها).

۶- اعلام نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آرای مأخوذه به هریک از داوطلبان (در صورت تقاضای آنها).

۷- ارسال صورتجلسه انتخابات به هیأت اجرایی سراسری مستقر در اتاق ایران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از شمارش آراء.

ماده۱۲- نحوه و کیفیت شمارش آراء، مطابق ماده۱۴ آئین­ نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه­ های صنفی (موضوع تبصره۳ ماده۲۲ قانون) می­باشد.

ماده۱۳- هیأت اجرایی موظف است ظرف مدت یک ماه پس ­از دریافت صورتجلسات استان­ها، مطابق ماده ۱۱ این آیین­ نامه نسبت به برگزاری، انتخابات مرحله دوم اقدام نماید.

ماده۱۴- انتخابات کمیسیون­ ها با شرکت حداقل یک­چهارم نمایندگان استان­ها معتبر خواهد بود و درصورت نرسیدن به نصاب لازم، هیأت اجرایی مکلف است ظرف مهلت یک ماه با رعایت مفاد این آیین­ نامه، نسبت به برگزاری مجدد انتخابات با هر تعداد حاضرین اقدام نماید.

ماده۱۵- هیأت اجرایی با رعایت مفاد ماده۱۲ و ۱۳ این آیین ­نامه نسبت به اخذ رأی اقدام می­نماید. اتاق ایران موظف است صورتجلسه انتخابات را برای دبیرخانه هیأت عالی نظارت ارسال نماید.

ماده ۱۶- نظارت بر حسن برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات داوطلبان( ظرف سه روز پس از برگزاری انتخابات) بر عهده هیأت رییسه اتاق ایران می­باشد.

سایر مقررات

ماده۱۷- هیأت اجرایی موظف است درصورت درخواست داوطلبان، فهرست و نشانی سایر داوطلبان را جهت انجام تبلیغات انتخابانی، در اختیار آنان قرار دهد.

ماده۱۸- طرز تشکیل جلسات کمیسیون­ها:

۱- جلسات کمیسیون­ها حداقل هرماه یک­بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می­باشد.

۲- دعوت­نامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل کمیسیون با امضای رییس کمیسیون و در غیاب وی نائب­ رییس به اطلاع اعضاء برسد.

۳- شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی توسط دبیر در دفتر صورتجلسه درج و پس­از امضای اعضای حاضر نسخه­ای از آن در اختیار کلیه اعضا قرارگیرد.

۴-دعوت از افراد صاحب­نظر در جلسات کمیسیون­ ها بدون داشتن حق­رأی بلامانع است.

ماده۱۹- درصورت استعفاء، فوت، بیماری، حجر یا غیبت غیرموجه (سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در یک سال) هریک از اعضای کمیسیون­ ها، موضوع در اولین جلسه هیأت رئیسه اتاق ایران مطرح تا در صورت تأیید نفر بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای بیشترین رأی می­باشد، جایگزین گردد.

ماده۲۰- منابع مالی و پرداخت هزینه کمیسیون­ها و حق­ الجلسات اعضاء از محل درآمدهای اتاق ایران تامین خواهدشد.

ماده۲۱- دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت مراکز استان­ ها مجازند بنحو مقتضی بر روند برگزاری انتخابات نظارت داشته باشند.

ماده۲۲- این آیین ­نامه به استناد تبصره۴ ذیل ماده۴۵ قانون مشتمل بر۲۲ ماده و ۵تبصره با همکاری اتاق ایران تهیه و در تاریخ۹۳٫۵٫۵به تایید هیأت عالی نظارت و در تاریخ ۹۳٫۵٫۲۹به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

 

[۱] این آیین نامه طی نامه شماره ۶۰٫۱۱۹۴۶۷– ۹۳٫۵٫۲۹ مرکزاصناف وبازرگانان ایران ابلاغ شده است

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.